Akkase Ebru

AKKASE EBRU

Arap zamkı ile desteklenmesi ya da katı’ tekniği yoluyla hazırlanmış şablonların çeşitli yapıştırıcılar yardımıyla yerleştirilmesi yoluyla hazırlanan ve bir hüsnü hattın ya da özel bir desenin ebrulanması tekniğiyle gerçekleştirilen bir ebru çalışmasıdır. Hafif ebrulu bir zemin, eskitilmiş ya da açık renkli kağıtlar üzerine tatbik edilir.

Kesilen şablonların erkek (pozitif) ya da dişi (negatif) dediğimiz tarafları kullanılabilir ve dolayısıyla ebrulu hafif zemin üzerinde içi koyu renkli bir form ortaya çıkabilir ya da dışı koyu kalan ama iç hatları açık renk kalan bir desen gerçekleştirilebilir. Ebrulama gerçekleştikten sonra şablonlar ana kağıdın üzerinden temizlenmelidir.

Ebrulu olsun ya da olmasın, tüm işlenmiş kağıtların belli bir miktardaki şaplı suda terbiye edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan kağıt kesim işlemi yapılması halinde katı’ sanatımızın belirli kurallarına da riayet edilmesi gerekmektedir; özellikle hat eserlerinin kesilmesi konusu özel bir ciddiyet ve teknik bir bilgi gerektirmektedir.

Bunun yanı sıra, akkâse ebru çalışmalarında renklerin ve ortaya çıkan formların birbirleriyle uyumu çok önemli bir konudur. Bazen de ortaya konacak çalışmanın anlamı (manası) açısından renk seçimi gerekebilir.

 

AKKÂSE EBRU ÇEŞİTLERİ

Yazılı ebru      

Aşağıdaki eserlerimize baktığımızda, ilk olarak işlenmiş zeminler üzerine tatbik edilmiş, katı’ tekniğiyle kesilmiş erkek ve dişi formlardan yola çıkılarak yapılmış “hüsnü hatlı” ebru çalışmalarını görmekteyiz.

akkase-calismalari-erhan-buyukakinci-15  akkase-calismalari-erhan-buyukakinci-30

Sıradaki eserlerimizde ise, hafif ebrulu zemin üzerine tatbik edilmiş erkek (pozitif) ve dişi (negatif) kesilmiş şablonlarla yapılmış ebru çalışmalarını görmekteyiz. Aynı kesilmiş desenin hem içini, hem dışını farklı ebru çalışmalarında kullanmak mümkündür.

akkase-calismalari-erhan-buyukakinci-17  akkase-calismalari-erhan-buyukakinci-7
 

Desenli akkâse ebrusu

Hüsnü hat dışında belirli formlar akkâse çalışması olarak gerçekleştirilebilir. Geometrik desenler, çiçekli ya da hayvanlı formlar burada kullanılabilir.

desenli-akkase-2  desenli-akkase
 

Çok katmanlı akkâse ebrusu

Gerek hüsnü hatlı, gerekse farklı desenlerde olsun, birden fazla rengin tatbik edilmesi gerektiği hallerde çok katmanlı/renkli akkâseleri görmekteyiz. Her renklendirme için önce şap terbiyesi, sonra da özel kesilmiş şablonların tatbikiyle ebrulama çalışmaları yapılabilir.

cok-katmanli-akkase-2  cok-katmanli-akkase