Erhan Büyükakıncı

Erhan Büyükakıncı 

 

İstanbul’da doğan Erhan Büyükakıncı, orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Paris II (Panthéon-Assas) Üniversitesi’nde tamamladı ve halen akademik kariyerini 1994’ten beri çalışmakta olduğu Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde sürdürmektedir. 2002 yılında Uluslararası İlişkiler doçenti, 2008 yılında da aynı anabilim dalında profesör oldu. İstanbul, Marmara, İstanbul Bilgi, Brüksel Hür, Avrupa Barış (Stadtschlaining) Üniversiteleri ile Bişkek AGİT Akademisi, NATO Barış İçin Ortaklık Programı, TSK Harp Akademileri’nde dersler ve seminerler vermiş ve buralardaki araştırmaları desteklemiş olan Erhan Büyükakıncı, akademik çalışmalarını Uluslararası İlişkiler kuramları, dış politika analizi, uluslararası çatışmalar ve savaş çalışmaları ile Sovyet sonrası coğrafya, özellikle de Rus dış politikasına dair konularda yoğunlaştırdı. Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna (2005), Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu: Türk Dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler (2012 – Doç. Dr. Eyüp Bacanlı ile birlikte), Savaş Kuramları: Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar (2015) ve Barış Çalışmaları (2018) başlıklı edisyon kitaplarının yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Türk Dış Politikası, Orta Avrupa ve Orta Asya cumhuriyetleri, savaş kuramları ile barış ve çatışma çalışmalarına ilişkin birçok makalesi bulunmaktadır.

Erhan Büyükakıncı, geleneksel sanatların tezhip ve minyatür alanlarına ilk adımlarını 2005 yılında attı. Tezhip eğitimine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü bünyesindeki Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Nakışhanesi’nde, minyatür eğitimine ise Yıldız Sarayı Geleneksel Sanatlar Merkezi’nde başladı. Hocaları Gülbün Mesara ile merhum Nusret Çolpan oldu. 2007 yılından itibaren sadece tezhip alanında yoluna devam etme kararı aldı. 2009 yılından itibaren yine Gülbün Mesara’nın hocalığı altındaki Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Geleneksel Sanat Atölyesi’nde tezhip, çini ve taş boyama, şukûfe çalışmaları alanlarında uzmanlaşmak yanı sıra akkâse ve yazılı ebru dallarındaki eserleriyle de düzenlenen sergi çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. 

 

Erhan Büyükakıncı 2007’de Amasya, 2008’de Konya, 2009’da Ege bölgesi (mezar taşları),  2010’da  Mardin, 2013’de Karaman ve 2014’de Edirne’deki  mimari anıtların tezyini yorumlama çalışmalarına katıldı. Yaptığı çalışmalarda özellikle geçmişten günümüze aktarılması gereken kültür mirasımızın reprodüksiyon ve restitüsyonuna dair olan eserlere yoğunlaşmaktadır ve bu çerçevede hat, tezhip ve ebru buluşması fikrini daha da geliştirmeyi arzulamaktadır. Bir bölümü kırılmış ya da kaybolmaya yüz tutmuş eserlerin akademik bir zihniyetle tekrar yaşatılmasından hareketle restitüsyon araştırmalarına yoğunlaşmak hedefindedir.