Erhan Büyükakıncı

Erhan Büyükakıncı

İstanbul’da doğan Erhan Büyükakıncı, Saint-Benoît Fransız Lisesinde orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden birincilikle mezun oldu. Yüksek lisans (Uluslararası Hukuk) ve doktora (Siyaset Bilimi – Uluslararası İlişkiler) eğitimlerini Paris II Üniversitesinde tamamladı ve halen akademik kariyerini 1994’ten beri çalışmakta olduğu Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde sürdürmektedir. 2002 yılında önce Uluslararası İlişkiler doçenti, 2008 yılında da aynı ana bilim dalında profesör oldu; akademik çalışmalarını Sovyet sonrası coğrafya ile savaş kuramlarına dair konularda yoğunlaştırdı. “Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna” başlıklı bir edisyon çalışmasının yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Türk Dış Politikası,Orta Avrupa ve Orta Asya cumhuriyetleri ile savaş kuramlarına ilişkin birçok makalesi bulunmaktadır.Erhan Büyükakıncı ileri düzeyde Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde Rusça ve başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir.

Erhan Büyükakıncı, geleneksel sanatların tezhip ve minyatür alanlarına ilk adımlarını 2005 yılında attı. Tezhip eğitimine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü bünyesindeki Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Nakışhanesi’nde, minyatür eğitimine ise Yıldız Sarayı Geleneksel Sanatlar Merkezi’nde başladı. Hocaları Gülbün Mesara ile merhum Nusret Çolpan oldu. 2007 yılından itibaren sadece tezhip alanında yoluna devam etme kararı aldı. 2009 yılından itibaren yine Gülbün Mesara’nın hocalığı altındaki Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Geleneksel Sanat Atölyesi’nde tezhip, çini ve taş boyama, şukûfe çalışmaları alanlarında uzmanlaşmak yanı sıra akkâse ve yazılı ebru dallarındaki eserleriyle de düzenlenen sergi çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Erhan Büyükakıncı 2007’de Amasya, 2008’de Konya, 2009’da Ege bölgesi (mezar taşları) ve 2010’da ise Mardin’deki mimari anıtların tezyini yorumlama çalışmalarına katıldı. Halen Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Sanat Atölyesi’nin Karaman ve Edirne konulu tezyini yorumlama projelerinde yer almaktadır. Yaptığı çalışmalarda özellikle geçmişten günümüze aktarılması gereken kültür mirasımızın reprodüksiyon ve restitüsyonuna dair olan eserlere yoğunlaşmaktadır ve bu çerçevede hat, tezhip ve ebru buluşması fikrini daha da geliştirmeyi arzulamaktadır. Bir bölümü kırılmış ya da kaybolmaya yüz tutmuş eserlerin akademik bir zihniyetle tekrar yaşatılmasından hareketle restitüsyon araştırmalarına yoğunlaşmak hedefindedir.